Dmochowski
Lek. dent. Bogdan Dmochowski

Założyciel oraz właściciel kliniki stomatologicznej BODENT, pełni funkcję kierownika medycznego placówki. Specjalizuje się w protetyce stomatologicznej i implantoprotetyce.
35 lat praktyki zawodowej, z czego 32 pod swoją marką BODENT.

W 1984 roku ukończył Akademię Medyczną w Warszawie uzyskując tytuł lekarza dentysty. W roku 1988 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej oraz organizacji ochrony zdrowia. W 2016 roku z powodzeniem zakończył prestiżowe studia podyplomowe na Uniwersytecie w Nowym Jorku „Implant Continuum Education – Advanced program for IMPLANTOLOGY and ORAL REHABILITATION”. Swoją pracę bronił przed światowym autorytetem w dziedzinie implantologii Dr H. Kendall Beacham.

Wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i wysoka jakość usług zaowocowały wystąpieniami na prestiżowych kongresach medycznych, publikacjach w prasie branżowej oraz prowadzeniem wielu szkoleń z zakresu protetyki i implantoprotetyki.

Prywatnie fan motoryzacji a czas wolny dzieli między dwie pasje: narciarstwo i windsurfing.

Dr Anna Ostrowska
Dr n. med. Anna Ostrowska – Winnincka

Specjalista chirurg stomatolog.

W klinice BODENT zajmuje się chirurgią szczękowo-twarzową i implantologią.

Ukończyła studia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym I Wydziału lekarskiego Medycznego Uniwersytetu w Warszawie. W 2015 roku otrzymała tytuł specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Jest autorką trzech i współautorką sześciu publikacji naukowych pełnotekstowych i dwunastu komunikatów zjazdowych. Uczestniczyła w dwunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia naukowe.

Ostalska
Lek. dent. Monika Ostalska

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją.
13 lat praktyki zawodowej, z czego 5 ostatnich w klinice BODENT.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008r.). W 2019 roku ukończyła specjalizację w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, m.in. 3-stopniowego kursu praktycznego z endodoncji mikroskopowej oraz kursów dotyczących stomatologii estetycznej.

Chmielewski
Lek. dent. Igor Chmielewski

Lekarz dentysta w klinice BODENT.
7 lat praktyki zawodowej, z czego 6 w klinice BODENT.

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym w 2013 roku.

Uczestnik prestiżowych kursów:
– Practiculum implantologii
– Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia
– Implantologia praktyczna
– Szlifowanie zębów pod korony i mosty protetyczne
– Flow injection technique
– Mikroskopowa estetyka kompozytowa w odcinku przednim
Zaręba
Lek. dent. Joanna Gromak Zaremba

Lekarz dentysta w klinice BODENT
10 lat praktyki zawodowej, od 4 lat pracuje w klinice BODENT.

W 2011 roku ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 roku pracuje jako asystent w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami oraz badania naukowe do swojej pracy doktorskiej. Autorka publikacji naukowych oraz uczestniczka szkoleń z zakresu stomatologii ogólnej, implantologii oraz ortodoncji. Uczestniczka trzyletniego programu ortodontycznego „The Full Face Philosophy” akredytowanego przez London City School. Członek European Or-thodontic Society oraz International Association of Orofacial Myology.

Dr Gromak Zaremba ukończyła cykl szkoleń na temat dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych, diagnostyki i podejścia do leczenia stawu skroniowo-żuchwowego u profesora Rocabado – wybitnego specjalisty w zakresie leczenia bólu twarzy, głowy i szyi, Kierownika Wydziału Medycyny Fizykalnej i Dziekana Wydziału Nauk o Rehablilitacji Uniwersytetu Andres Bello w Santiago.

Trzaska
Lek. dent. Iza Trzaska

Lekarz dentysta w klinice BODENT
12 lat praktyki zawodowej, od samego początku pracuje w klinice BODENT.

W 2009 ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku stomatologii. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej, endodoncji pod mikroskopem, protetyce, leczeniu zaburzeń związanych ze stawem skroniowo-żuchwowym oraz stomatologią estetyczną. Nieustannie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach by zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie.