Stosujemy najnowsze rozwiązania Nobel Biocare

Przeczytaj o naszej technologii

X-guide. Najnowsze rozwiązania Nobel Biocare w Klinice Bodent

TECHNOLOGIA W KLINICE BODENT:

RTG VATECH W KLINICE BODENT

Zaawansowana technologia RTG w referencyjnej klinice implanto-protetcznej Bodent powoduje, że podczas pojedynczej wizyty diagnostycznej możemy podjąć najważniejsze decyzje dotyczące leczenia w kilka minut!

Pacjenci Kliniki Bodent mogą korzystać z zaawansowanej technologi diagnostycznej. Przykładem jest technologia RTG pozwalająca na ultra szybką i bezpieczną diagnostykę obrazową. Wszystko to dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu RTG lidera jakości firmy VATECH, zastosowanej w urządzeniu VATECH Green16.

Vatech. Green 16. Prezentacja urządzenia.

Dzięki wdrożeniu najnowszej technologii firmy VATECH w zakresie RTG w Klinice Bodent wykonają Państwo cyfrowe obrazowanie 4 w 1 obejmujące:

  • Badanie pantomograficzne (wielowarstwowe)
  • Badanie cefalometryczne
  • Badanie CBCT
  • Cyfrowe Skanowanie modeli aparatu zębowego

Posiadane przez nas obecnie urządzanie RTG firmy VATECH zwiększają wartość diagnostyczną obrazowania w celu lepszego planowania leczenia i zadowolenia naszych pacjentów. Technologia RTG firmy VATECH zapewnia najwyższej jakości obrazowanie pacjenta przy jednoczesnej wyjątkowej dbałości o bezpieczeństwo pacjentów. Green16 to zaawansowany cyfrowy system obrazowania rentgenowskiego 4 w 1, który zapewnia wysoką jakość obrazów przy niższym poziomie promieniowania. Green16 poprawia komfort Pacjentów oraz dokładność diagnozy, zwiększając dokładność planowania leczenia i satysfakcję pacjenta.

Obrazowanie RTG obecnie nie tylko wykonywane jest w Klinice Bodent bez konieczności jej opuszczania ale także przy najwyższych standardach bezpieczeństwa i absolutnie minimalnej dawce promieniowania.  Posiadany przez nas system wykonujące skan 3D obejmujący całe uzębienie w czasie zaledwie 4,9 sekundy.

Przykład precyzyjnego zdjęcia rentgenowskiego wykonanego urządzeniem Vatech.

*Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko, opracowana zgodnie z art. 32c pkt. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 ze zm.)

Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchomieniu i stosowaniu stomatologicznych aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej. Zgodnie z zasadą ALARA zapobiega narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku zapobieżenia takim sytuacjom – ogranicza ich skutki do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

Zgodnie z obliczeniami ochronności osłon stałych (pozytywna opinia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) oraz pomiarami środowiska – otoczenia gabinetów: osłony stałe, w tym stropy, ściany i drzwi spełniają swoje wymagania. Podczas ekspozycji, osoby znajdujące się poza gabinetem, w którym zainstalowany jest aparat, są bezpieczne.

WNIOSKI: Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach jest zgodna z zasadą ALARA, narażenie na promieniowanie jonizujące jest akceptowalne. Nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ogółu ludności i środowisko.

Inne technologie w Klinice Bodent:

Powrót do menu „Technologia w Klinice Bodent”

Chcesz dowiedzieć sie więcej?
Umów się na konsultację.